Verdacht van aowfraude? Raadpleeg een ervaren advocaat.

pro deo rechtsbijstand bij verdenking AOW-fraude en onderzoek SVB


Bel gratis 0800-bijstand of klik hier

Onderzoek sociale recherche? Verdacht van AOWfraude? Bel een advocaat!

Word u verdacht van fraude met een AOW? Een onderzoek naar uw leefsituatie, inkomsten en uitgaven kan ingrijpend zijn. Behalve het onderzoek van alle financiele gegevens kan een uitgebreid onderzoek worden gedaan naar uw leefsituatie. Uw woning kan worden geobserveerd, uw contacten op facebook worden nagetrokken en mogelijk worden uw buren gevraagd naar uw dagelijkse leven. In verband met het recht op AOW-pensioen kan uw woning worden bezocht. Bij onderzoek van de sociale recherche kan ook uw waterbedrijf worden verzocht gegevens te verstrekken, net als uw leverancier van stroom en gas. Aanleiding voor een onderzoek is in veel gevallen een tip van een buurtbewoner, familielid of ex-partner.

Een onderzoek is vaak eenzijdig, belastend en soms onnodig. Daarom is bijstand door een advocaat mogelijk en aan te raden. Een ervaren advocaat kan u behoeden voor valkuilen tijdens onderzoek, uw dossier opvragen en het onderzoek tegen het licht houden. Tijdig raadplegen van een advocaat kan u beschermen tegen aanzienlijke vorderingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Soms wordt middels 1 enkele brief jaren aan verstrekt AOW-pensioen teruggevorderd. En niet alleen wat er netto aan uitkering is uitbetaald wordt gevorderd, maar ook de ingehouden belastingen worden gevorderd. Daarnaast kan aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie als de vordering meer dan 50.000 euro bedraagt. Los daarvan kan een verdenking van fraude direct grote gevolgen hebben voor lopende schuldhulp door de gemeente, bewindvoering of WSNP. In veel gevallen wordt een ingezet traject onmiddellijk beeindigd, zonder dat vaststaat of u nou wel echt iets verkeerd heeft gedaan. En nieuwe betalingen worden vaak pas toegekend na tussenkomst van de rechter in een spoedprocedure.

Wordt u verdacht van AOW-fraude? Bel dan gratis 0800-bijstand voor snel contact met ervaren advocaten

Bezwaar, beroep

Sociale Verzekeringsbank, Rechtbank

Lees verder

Spoedprocedures

Verzoek tot het treffen van een voorziening, rechtbank

Lees verder

Strafrecht

Rechtbank

Lees verder